بانک سوال
سوالات امتحانی پایه هفتم وهشتم 
قالب وبلاگ

تذکر:

 برای مشاهده متن سوالات باید روی سیستم رایانه شما

           نرم افزارهای (Pdf-zip) نصب شده باشد.

دانلود سوالات ،با فرستادن یک صلوات وکلیک برروی دکمه صلوات شمار وبلاگ بلامانع است.

 

[ چهارشنبه دهم آبان 1391 ] [ 22:37 ] [ حسین باقی ]
                                  آزمون میان نوبت اول 

 آموزش قرآن پایه دوم

 راهنمایی نمونه مردمی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

برای دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید


موضوعات مرتبط: پایه هفتم
برچسب‌ها: بانک سوال, آرشیو سوالات دوم راهنمایی
[ سه شنبه بیست و سوم آبان 1391 ] [ 22:24 ] [ حسین باقی ]
                                 آزمون میان نوبت اول 

 آموزش قرآن پایه سوم

 راهنمایی نمونه مردمی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

برای دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید


برچسب‌ها: بانک سوال, آرشیو سوالات سوم راهنمایی
[ سه شنبه بیست و سوم آبان 1391 ] [ 22:21 ] [ حسین باقی ]
                                آزمون میان نوبت اول 

 اجتماعی پایه سوم

 راهنمایی نمونه مردمی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

برای دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید


برچسب‌ها: بانک سوال, آرشیو سوالات سوم راهنمایی
[ سه شنبه شانزدهم آبان 1391 ] [ 22:54 ] [ حسین باقی ]

    آزمون میان نوبت اول 

 آمادگی دفاعی پایه سوم

 راهنمایی نمونه مردمی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

برای دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید


برچسب‌ها: بانک سوال, آرشیو سوالات سوم راهنمایی
[ سه شنبه شانزدهم آبان 1391 ] [ 22:48 ] [ حسین باقی ]

    آزمون میان نوبت اول 

 پیام های آسمان پایه دوم

 راهنمایی نمونه مردمی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

برای دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید


برچسب‌ها: بانک سوال, آرشیو سوالات دوم راهنمایی
[ دوشنبه پانزدهم آبان 1391 ] [ 22:41 ] [ حسین باقی ]

    آزمون میان نوبت اول 

 زبان خارجه پایه سوم

 راهنمایی نمونه مردمی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

برای دانلود روی تصاویر زیر کلیک کنید

صفحه اول

صفحه دوم


برچسب‌ها: بانک سوال, آرشیو سوالات سوم راهنمایی
[ دوشنبه پانزدهم آبان 1391 ] [ 22:32 ] [ حسین باقی ]

آزمون میان نوبت اول 

 زبان خارجه پایه دوم

 راهنمایی نمونه مردمی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

برای دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید


برچسب‌ها: بانک سوال, آرشیو سوالات دوم راهنمایی
[ یکشنبه چهاردهم آبان 1391 ] [ 22:30 ] [ حسین باقی ]

آزمون میان نوبت اول 

 ریاضی پایه سوم

 راهنمایی نمونه مردمی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

برای دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید


برچسب‌ها: بانک سوال, آرشیو سوالات سوم راهنمایی
[ یکشنبه چهاردهم آبان 1391 ] [ 22:26 ] [ حسین باقی ]

آزمون میان نوبت اول 

 ریاضی پایه دوم

 راهنمایی نمونه مردمی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

برای دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید


برچسب‌ها: بانک سوال, آرشیو سوالات دوم راهنمایی
[ یکشنبه چهاردهم آبان 1391 ] [ 22:21 ] [ حسین باقی ]

[ جمعه دوازدهم آبان 1391 ] [ 23:53 ] [ حسین باقی ]

آزمون میان نوبت اول 

 اجتماعی پایه دوم

 راهنمایی نمونه مردمی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

برای دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید


برچسب‌ها: بانک سوال, آرشیو سوالات دوم راهنمایی
[ جمعه دوازدهم آبان 1391 ] [ 21:29 ] [ حسین باقی ]

آزمون میان نوبت اول 

 اجتماعی پایه دوم

 راهنمایی نمونه مردمی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

برای دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید


برچسب‌ها: بانک سوال, آرشیو سوالات دوم راهنمایی
[ جمعه دوازدهم آبان 1391 ] [ 21:26 ] [ حسین باقی ]

آزمون میان نوبت اول 

 عربی پایه دوم

 راهنمایی نمونه مردمی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

برای دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید


برچسب‌ها: بانک سوال, آرشیو سوالات دوم راهنمایی
[ پنجشنبه یازدهم آبان 1391 ] [ 12:20 ] [ حسین باقی ]
 

آزمون میان نوبت اول 

 عربی پایه سوم

 راهنمایی نمونه مردمی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

برای دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید


برچسب‌ها: بانک سوال, آرشیو سوالات سوم راهنمایی
[ پنجشنبه یازدهم آبان 1391 ] [ 12:17 ] [ حسین باقی ]
 

  آزمون میان نوبت اول 

جغرافیا پایه سوم

 راهنمایی نمونه مردمی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

برای دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید


برچسب‌ها: بانک سوال, آرشیو سوالات سوم راهنمایی
[ چهارشنبه دهم آبان 1391 ] [ 22:33 ] [ حسین باقی ]

آزمون میان نوبت اول 

علوم پایه سوم

 راهنمایی نمونه مردمی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

برای دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید


برچسب‌ها: بانک سوال, آرشیو سوالات سوم راهنمایی
[ یکشنبه هفتم آبان 1391 ] [ 22:45 ] [ حسین باقی ]

                                  آزمون میان نوبت اول 

علوم پایه دوم

 راهنمایی نمونه مردمی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

برای دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید


برچسب‌ها: بانک سوال, آرشیو سوالات دوم راهنمایی
[ یکشنبه هفتم آبان 1391 ] [ 22:8 ] [ حسین باقی ]

                                آزمون میان نوبت اول 

تاریخ پایه سوم

 راهنمایی نمونه مردمی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

برای دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید


برچسب‌ها: بانک سوال, آرشیو سوالات سوم راهنمایی
[ یکشنبه هفتم آبان 1391 ] [ 22:5 ] [ حسین باقی ]

آزمون میان نوبت اول 

تاریخ پایه دوم 

 راهنمایی نمونه مردمی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

برای دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید

 


برچسب‌ها: بانک سوال, آرشیو سوالات دوم راهنمایی
[ یکشنبه هفتم آبان 1391 ] [ 22:2 ] [ حسین باقی ]

آزمون ماهانه

 ریاضی پایه سوم 

راهنمایی نمونه مردمی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

برای دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید

 


برچسب‌ها: بانک سوال, آرشیو سوالات سوم راهنمایی
[ یکشنبه هفتم آبان 1391 ] [ 21:55 ] [ حسین باقی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

اینجانب به عنوان معاون پرورشی دبیرستان
نمونه دولتی شهـدای هفتم تیر(دوره اول)
جهت دستــــــــــــــــــــــــرسی بهتر
دانش آموزان عزیزبـــــه نمونه سوالات
امتحانی این وبـــــلاک را ایجاد نمودم
ودرنظر دارم به یاری خـدا درمرحله اول
نمونه سوالات مدرسه ودرمرحـــله بعد
نمونه سوالات مدارس دیگرراجمع آوری
نموده ودراین وبلاک قـرار دهم تا مورد
استفاده دانش اموزان عزیزقرار گیــرد
ازهمه کسانی که به این وبلاک مراجعه
می نمایند درخواست می نمایم نظرات
وانتقادات وپیشنهادات خودرا بیان نمایند